• Cơ khí & công trình

  sự khoan khô

  Hóa học & vật liệu

  khoan khô

  Kỹ thuật chung

  khoan hơi

  Giải thích EN: Any drilling operation in which a current of air or gas is used instead of fluid. Giải thích VN: Hoạt động khoan trong đó luồng khí dùng thay cho luồng chất lưu.

  Xây dựng

  khoan khô

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X