• Hóa học & vật liệu

    quy trình kiểm soát sunfua bằng đá vôi

    Giải thích EN: A method to control air pollution by exposing sulfur oxides in flue gases or the like to limestone, which changes them to disposable residues. Giải thích VN: Một phương pháp kiểm soát ô nhiễm không khí bằng cách đưa oxit sunfua ra khỏi các khí hay trong đá vôi làm cho chúng trở thành lắng cặn có thể sử dụng được.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X