• /dju:z/

  Kỹ thuật chung

  thuế
  dock dues
  thuế bến
  harbor dues
  thuế cảng
  harbour dues
  thuế cảng
  town-dues
  thuế nhập thị

  Xây dựng

  lệ phí

  Kinh tế

  phần tiền đóng góp (như hội phí, đoàn phí)
  phí thủ tục
  thuế
  anchorage dues
  thuế neo tàu
  anchorage dues
  thuế thương bạc
  buoy dues
  thuế phao
  canal dues
  thuế kênh
  dock dues
  thuế bến
  harbour dues
  thuế đậu cảng
  harbour dues
  thuế cảng
  harbour dues
  thuế vào cảng
  inland customs dues
  thuế quan trong nước
  light dues
  thuế đèn biển
  light dues
  thuế hải đăng
  navigation dues
  thuế hàng vận
  pier dues
  thuế bến tàu
  river dues
  thuế đường sông
  steamer pays dues
  bên chủ tàu trả thuế
  tonnage dues
  thuế đậu cảng
  tonnage dues
  thuế trọng tải
  tonnage dues
  thuế tàu
  tonnage dues certificate
  giấy chứng thuế trọng tải
  tiền phải trả đúng kỳ
  tiền thuê

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X