• /´tʌnidʒ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Kích cỡ chiếc tàu (được thể hiện bằng tấn Anh, Mỹ)
  Số lượng hàng hoá con tàu có thể chở (được thể hiện bằng tấn, mỗi tấn là 40 phút khối)
  Kích cỡ của đội tàu buôn của một nước (được thể hiện bằng tấn, mỗi tấn là 100 phút khối)
  Tiền cước, tiền chuyên chở (mỗi tấn hàng)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  dung tích, trọng tải (của tàu thuyền), thuế trọng tải, tiền cước, tiền chuyên chở (mỗi tấn hàng), trọng lượng (tính bằng tấn)

  Cơ - Điện tử

  Trọng tải, sức chở

  Hóa học & vật liệu

  cước vận chuyển
  thuế vận chuyển (tính theo tấn)
  trọng tải (tàu, thuyền)

  Điện lạnh

  sức trở

  Kỹ thuật chung

  sức chuyên chở

  Kinh tế

  trọng tải
  cargo deadweight tonnage
  trọng tải hàng hóa
  dead weight tonnage (deadweighttonnage)
  trọng tải toàn phần
  deadweight tonnage
  tổng trọng tải
  deadweight tonnage
  trọng tải toàn phần
  displacement tonnage
  trọng tải dân nước
  displacement tonnage
  trọng tải dẫn nước
  displacement tonnage
  trọng tải dãn nước tính bằng tấn
  gross displacement tonnage
  trong tải dãn nước toàn phần
  gross displacement tonnage
  trọng tải dân nước toàn phần
  gross displacement tonnage
  trọng tải dãn nước toàn phần
  gross register tonnage
  trọng tải đăng ký toàn phần
  gross tonnage
  tổng trọng tải
  gross tonnage
  trọng tải toàn phần (tàu hàng)
  laid up tonnage
  trọng tài bỏ không
  laid up tonnage
  trọng tải bỏ không
  light displacement tonnage
  trọng tải dãn nước tịnh
  lightweight tonnage
  trọng tải dãn nước ròng
  lightweight tonnage
  trọng tải giãn nước ròng
  load displacement tonnage
  trọng tải dãn nước toàn phần
  net register tonnage
  trọng tải đăng ký ròng
  net registered tonnage
  trọng tải đăng ký tịnh (tàu chở hàng)
  net tonnage
  trọng tải tịnh, ròng
  productivity of tonnage
  năng suất trọng tải
  register tonnage
  trọng tải đăng ký
  shipping tonnage
  trọng tải chở hàng
  tonnage certificate
  giấy chứng trọng tải (để tính phí cảng và phí kênh)
  tonnage certificate
  trọng tải đăng ký ròng
  tonnage deck
  boong đo lường trọng tải (boong tầng hai của con tàu)
  tonnage deck bong
  đo lường trọng tải (boong tầng hai của tàu)
  tonnage dues
  thuế trọng tải
  tonnage dues certificate
  giấy chứng thuế trọng tải
  tonnage slip
  phiếu phí theo trọng tải
  tonnage slip
  phiếu, bản kê thuế trọng tải
  total tonnage
  tổng trọng tải
  under deck tonnage
  trọng tải dưới boong, trong khoang
  trọng tải (của tàu bè)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X