• /piə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bến tàu, cầu tàu (nhô ra ngoài); nhà hàng nổi
  Đạp ngăn sóng (ở hải cảng); tường chắn (giữa hai cửa sổ, lối đi)
  Móng cầu, chân cầu, trụ cầu, cột
  Cầu dạo chơi (chạy ra biển)

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  chân cầu

  Xây dựng

  bến (tàu)
  bến tầu
  cầu tàu

  Giải thích EN: A structure constructed on posts extending out over the water; used as a landing place for ships.

  Giải thích VN: Công trình xây dựng trên các trụ ăn ra trên mặt nước, được dùng làm bến neo đậu tàu.

  cột

  Giải thích EN: A pillar or post on which a door is hung.

  Giải thích VN: Cột hoặc trụ trên đó cửa ra vào được treo.

  cứ (đóng ngang sông)
  khoảng cách giữa
  hệ thống xói mòn
  trụ gạch
  tường chắn giữa hai cửa sổ

  Kỹ thuật chung

  bến cảng
  cảng
  cột cầu treo
  cột trụ
  cửa sổ
  kè chắn sóng
  đê
  đê chắn sóng
  pier head
  đầu đê chắn sóng
  đê mỏ hàn
  bản chống
  trụ
  trụ bổ tường

  Kinh tế

  bến tàu
  bến tàu (nhô ra ngoài)
  cầu nhô
  cầu tàu
  đê ngăn
  đê ngăn sóng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X