• /i'bʌliənt/

    Thông dụng

    Tính từ

    Sôi, đang sôi
    Sôi nổi, hăm hở

    Chuyên ngành

    Kỹ thuật chung

    sôi

    Kinh tế

    đang sôi
    sôi

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X