• /i´fju:siv/

  Thông dụng

  Tính từ

  Dạt dào (tình cảm...)
  (địa lý,địa chất) phun trào

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  chảy tràn
  phun trào
  effusive rock
  đá phun trào

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X