• /¸ouvə´flouiη/

  Thông dụng

  Tính từ

  Tràn đầy, chan chứa
  full to overflowing
  đầy tràn, đầy ắp
  overflowing with love
  chan chứa tình yêu

  Danh từ

  Sự tràn đầy, sự chan chứa

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  sự chảy tràn

  Kỹ thuật chung

  sự quá dòng điện
  sự tràn
  overflowing of embankment
  sự tràn qua khối đắp
  overflowing of rockfill
  sự tràn qua đập đá đổ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X