• /i´dʒektə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người tống ra, người đuổi ra
  (kỹ thuật) bơm phụt
  ejector seat
  ghế có thể bật ra cho phi công nhảy dù khi nguy cấp

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (kỹ thuật ) [bơm, vòi, súng máy] phun

  Môi trường

  Ống phụt
  Một thiết bị dùng để hòa tan một dung dịch hóa chất vào trong nước đang được xử lý.

  Cơ - Điện tử

  Bộ phun, bơm phun, máy phun

  Vật lý

  cấu đẩy ra
  máy bơm phụt

  Xây dựng

  máy đẩy liệu
  máy thúc

  Điện tử & viễn thông

  bộ phóng
  ejector control
  điều khiển bộ phóng

  Điện

  ejectơ

  Kỹ thuật chung

  bộ phun
  bơm hơi
  bơm phun
  steam ejector
  bơm phun hơi nước
  bơm phụt

  Giải thích EN: Something that ejects; specific uses include:any device that withdraws fluid material from an area by a steam or air jet. Also, EDUCTOR. Giải thích VN: Là thứ bơm phụt ra; nghĩa đặc biệt: bất cứ thiết bị nào rút chất lưu ra bằng vòi phun hơi hoặc khí. Tương tự: MÁY CHIẾT XUẤT.

  máy đẩy ra
  máy phun
  hydraulic ejector
  máy phun kiểu thủy lực
  jet ejector
  máy phun hơi
  steam jet ejector
  máy phun hơi nước
  ống bơm
  ống phun
  ejector-type trim exhaust system
  hệ thống xả gọn kiểu ống phun
  steam ejector
  ống phun hơi
  steam-jet ejector
  ống phun hơi
  ống phụt
  thiết bị phun
  vòi phun
  primary ejector
  vòi phun sơ cấp

  Địa chất

  máy (bơm, phun, máy bơm nước phun tia)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X