• Kỹ thuật chung

    quá trình nhiệt điện

    Giải thích EN: A process in which an electric current is used to produce heat; used to generate higher temperatures than can be produced by combustion processes. Giải thích VN: Quá trình sử dụng dòng điện để tạo ra nhiệt, nhiệt sẽ cao hơn nhiệt được tạo ra trong quá trình cháy nổ.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X