• (đổi hướng từ Eliciting)
  /ɪˈlɪsɪt/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  (thường), (nghĩa bóng) khêu ra, gợi ra, moi
  to elicit an answer
  moi ra câu trả lời
  Suy ra, luận ra

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  cover , hide , keep , repress , supress

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X