• /i´vouk/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Gọi lên (hồn...), gợi lên (ký ức, tình cảm...)
  (pháp lý) gọi ra toà trên

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  gọi chương trình

  Xây dựng

  gợi lên

  Kỹ thuật chung

  gây ra
  gọi ra
  gợi ra

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X