• /fetʃ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Hồn ma, vong hồn
  Mánh khoé; mưu mẹo
  (từ cổ,nghĩa cổ) sự gắng sức
  to take a fetch
  gắng sức
  (hàng hải) lộ trình định sẵn
  to cast a fetch
  cài bẫy, đặt bẫy

  Động từ

  Tìm về, đem về
  to /go and/ fetch a doctor
  tìm bác sĩ
  Làm chảy máu, làm trào ra
  to fetch blood
  làm chảy máu ra
  to fetch tears
  làm trào nước mắt
  Bán được
  to fetch a hundred pounds
  bán được 100 đồng bảng
  Làm xúc động
  Làm vui thích; mua vui (cho ai)
  Làm bực mình, làm phát cáu
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) quyến rũ, làm mê hoặc, làm say mê
  Thở ra
  to fetch a sigh
  thở dài
  Lấy (hơi)
  Đấm thụi, thoi
  to fetch someone a blow
  thụi ai một quả
  to fetch away
  thoát khỏi (sự ràng buộc); thoát ra
  to fetch down
  (như) to bring down ( (xem) bring)
  to fetch out
  cho thấy rõ, bóc trần
  to fetch up
  nôn, mửa
  Dừng lại
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) làm xong
  to fetch a compass

  Xem compass

  to fetch and carry for someone
  làm tay sai cho ai

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  chiều dài sóng

  Toán & tin

  sự tìm nạp
  tìm nạp

  Xây dựng

  lấy về

  Điện tử & viễn thông

  tim nạp

  Kỹ thuật chung

  truy cập

  Giải thích VN: Truy tìm dữ liệu hoặc các chỉ lệnh chương trình của một ổ đĩa, hoặc của một máy tính khác được nối vào máy tính của bạn bằng mạng công tác hoặc modem.

  truy xuất

  Giải thích VN: Truy tìm dữ liệu hoặc các chỉ lệnh chương trình của một ổ đĩa, hoặc của một máy tính khác được nối vào máy tính của bạn bằng mạng công tác hoặc modem.

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  free , let go

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X