• /els/

  Thông dụng

  Phó từ

  Khác, nữa
  anyone else?
  người nào khác?
  anything else?
  cái gì khác?, cái gì nữa?
  Nếu không
  run, or else you'll miss your train
  chạy đi nếu không sẽ lỡ chuyến xe lửa

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  nếu không

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X