• /´intristid/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có quan tâm, thích thú, có chú ý
  an interested spectator
  một khán giả chăm chú
  to be interested in sth
  quan tâm đến điều gì
  Có lợi ích riêng; có liên quan, có dính dáng; có cổ phần, có vốn đầu tư
  Không vô tư, vụ lợi, cầu lợi
  an interested aid
  sự viện trợ không vô tư


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X