• /¸enig´mætik/

  Thông dụng

  Cách viết khác enigmatical

  Tính từ

  Bí ẩn, khó hiểu

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  bí ẩn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X