• /i'lu:siv/

  Thông dụng

  Cách viết khác elusory

  Tính từ

  Hay lảng tránh (người...); có tính chất lảng tránh, có tính chất thoái thác (câu trả lời)
  Khó nắm (ý nghĩa...)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X