• (đổi hướng từ Enraging)
  /in´reidʒ/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Làm giận điên lên, làm điên tiết, làm nổi khùng

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X