• /´ni:dl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cái kim; kim (la bàn...)
  the eye of a needle
  lỗ kim
  to thread a needle
  xâu kim
  Chỏm núi nhọn
  Lá kim (lá thông, lá tùng)
  Tinh thể hình kim
  Cột hình tháp nhọn
  (the needle) (từ lóng) sự bồn chồn
  to have (get) the needle
  cảm thấy bồn chồn
  as sharp as a needle

  Xem sharp

  to look for a needle in a bottle (bundle) of hay (in a haystack)
  mò kim đáy biển
  As true as the needle to the pole
  Đáng tin cậy

  Động từ

  Khâu
  Nhể (bằng kim); châm
  Lách qua, len lỏi qua
  to needle one's way through a crowd
  lách qua một đám đông
  Kết tinh thành kim
  (từ lóng) châm chọc, chọc tức; khích (ai làm gì)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) thêm rượu mạnh (vào bia)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Ô tô

  kim chỉ báo
  kim ga

  Xây dựng

  cột hình tháp

  Điện

  kim chỉ thị

  Kỹ thuật chung

  cái kim
  kim

  Giải thích EN: 1. any of various narrow, pointed objects or devices similar to a sewing needle.any of various narrow, pointed objects or devices similar to a sewing needle.2. the pointer on a meter, dial, or other indicator.the pointer on a meter, dial, or other indicator..

  Giải thích VN: 1. Các vật nhỏ có đầu nhọn hay các dụng cụ tương tự như kim may ./// 2. Kim trên một đồng hồ đo, mặt đồng hồ hay công tơ.

  kim chỉ
  kim đo
  kim đồng hồ
  kim trỏ
  dầm tạm
  dầm ngắn
  đạn kim
  đỉnh nhọn
  mũi nhọn
  needle nose pliers
  kim có mũi nhọn
  needle point
  mũi nhọn compa
  pliers, needle nose
  kềm mũi nhọn
  pliers, needle nose
  kìm mũi nhọn
  mũi tên
  mũi tên chỉ
  vật hình kim

  Kinh tế

  cái kim

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  prickle , spine , thorn

  Từ trái nghĩa

  verb
  praise

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X