• /´ʌmbridʒ/

  Thông dụng

  Danh từ

  (thơ ca) bóng, bóng cây; bóng râm
  Sự xúc phạm; sự phật lòng, sự phật ý
  Cảm tưởng bị xem thường, cảm tưởng bị làm tổn thương

  Ngoại động từ

  Che bóng râm; che mát
  Làm phật ý
  give umbrage; take umbrage (at something)
  (đùa cợt) làm mếch lòng (làm cho ai cảm thấy bị xúc phạm, bị coi (thường))
  he took umbrage at my remarks and left
  nó mếch lòng vì những nhận xét của tôi và ra về


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X