• /in´sju:iη/

  Thông dụng

  Kế tiếp theo
  the ensuing year
  năm kế tiếp theo

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  nảy sinh từ

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  antecedent , preceding

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X