• /¸ænti´si:dənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vật ở trước, vật đứng trước
  (văn học) tiền đề
  (toán học) số hạng đứng trước của một tỷ số
  (ngôn ngữ học) tiền ngữ, mệnh đề đứng trước
  (số nhiều) lai lịch, quá khứ, tiền sử (người)
  to inquire into someone's antecedents
  điều tra lai lịch của ai
  a man of shady antecedents
  người lai lịch không rõ ràng

  Tính từ

  Ở trước, đứng trước, về phía trước
  to be antecedent to something
  trước cái gì

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  tiền kiện

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X