• /ri´zʌltənt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Xảy ra như một kết quả; xảy ra như một hậu quả
  (vật lý) (toán học) tổng hợp
  resultant force
  lực tổng hợp, hợp lực
  resultant law
  luật phân phối tổng hợp

  Danh từ

  (vật lý) (toán học) lực tổng hợp, hợp lực

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (đại số ) kết thức; (giải tích ) tích chập, (vật lý ) hợp lực

  Cơ - Điện tử

  Vectơ tổng, hợp lực, tích chập

  Xây dựng

  vectơ hợp lực

  Điện lạnh

  vectơ tổng hợp

  Kỹ thuật chung

  hợp lực
  lực tổng hợp
  tổng hợp
  resultant accuracy
  độ chính xác tổng hợp
  resultant amplitude
  biên độ tổng hợp
  resultant force
  lực tổng hợp
  resultant moment
  mômen tổng hợp
  resultant target
  mục tiêu tổng hợp
  tổng hợp lực

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X