• /'kɔnsikwənt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Do ở, bởi ở, là hậu quả của, là kết quả của
  the confusion consequent upon the earthquake
  sự hỗn loạn do động đất gây nên
  Hợp lý, lôgíc

  Danh từ

  Hậu quả tất nhiên, kết quả tất nhiên
  (toán học) vế thứ hai trong tỷ lệ
  (ngôn ngữ học) mệnh đề kết quả

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  hậu thức

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X