• /in´treinmənt/

  Thông dụng

  Xem entrain

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  sự cuốn hạt

  Giải thích EN: Any process in which particulates are caught up in and then carried away by a flowing gas or liquid. Giải thích VN: Một quy trình bất kỳ trong đó các hạt được thu lại và chuyển đi bởi một dòng chảy của khí hay chất lỏng.

  Vật lý

  sự cuốn theo

  Kỹ thuật chung

  hút vào
  dẫn đến
  sinh ra

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X