• /di¸nɔmi´neiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự cho tên là, sự đặt tên là, sự gọi tên là; sự gọi
  Loại, hạng, loại đơn vị (tiền tệ, trọng lượng...); tên chỉ loại, tên chỉ hạng
  to fall under a denomination
  đứng vào loại, xếp vào loại
  centime is the lowest denomination of French monetary system
  xentim là hạng thấp nhất trong hệ thống tiền tệ của Pháp
  Giáo phái

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (toán kinh tế ) sự định giá; sự đặt tên (tiền tệ)

  Kỹ thuật chung

  sự định giá

  Kinh tế

  giá trị danh nghĩa của tiền tệ
  giá tiền ghi trên phiếu
  giấy bạc nhỏ
  tiền lẻ

  Giải thích VN: Số tiền trị giá dưới 1000.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X