• /iv/

  Thông dụng

  Danh từ (kinh thánh)

  ( Eve) Ê-va (người đàn bà đầu tiên)
  daughter of Eve
  đàn bà

  Danh từ

  Đêm trước, ngày hôm trước
  Thời gian trước khi xảy ra một sự kiện
  on the eve of a general insurrection
  trong thời gian trước khi tổng khởi nghĩa
  the eve of New Year's Day
  đêm giao thừa
  (từ cổ,nghĩa cổ) chiều tối

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X