• /´vidʒil/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự thức (nhất là ban đêm, để trông coi hoặc để cầu nguyện)
  to keep vigil over a sick child
  thức để trông nom đứa trẻ ốm
  Lễ vọng (ngày hôm trước của ngày lễ (tôn giáo), nhất là ngày phải ăn chay)
  the Easter vigil
  ngày lễ vọng trước lễ Phục sinh
  ( số nhiều) kinh cầu ban đêm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X