• (đổi hướng từ Evolved)
  /i´vɔlv/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Mở ra ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  Rút ra, suy ra, luận ra, lấy ra (lý thuyết, sự kiện...)
  (thường) (đùa cợt) tạo ra, hư cấu
  Phát ra (sức nóng...)
  Làm tiến triển; làm tiến hoá

  Nội động từ

  Tiến triển; tiến hoá

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  tiến hoá, phát triển, khai triển

  Cơ - Điện tử

  Mở ra, làm tiến hóa, phát triển

  Xây dựng

  bay ra

  Kỹ thuật chung

  bốc lên
  khai triển
  lấy căn số
  phát triển
  tiến hóa
  tiến triển

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  block , decrease , halt , stop

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X