• /eksheɪl/

  Thông dụng

  Động từ

  Bốc lên, toả ra
  Trút (cơn giận; hơi thở cuối cùng...); làm hả (giận); thốt ra (lời...)

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  bốc hơi
  phun khí
  thoát khí

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X