• /in´heil/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Hít vào
  Nuốt (khói thuốc lá...)

  Nội động từ

  Nuốt (khói thuốc lá...)
  do you inhale when smoking?
  anh có nuốt khói khi hút không?


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X