• /i´væpə¸reit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Làm bay hơi
  Làm khô (hoa quả, sữa)
  evaporated milk
  sữa đặc khỏi phải thêm đường

  Nội động từ

  Bay hơi
  (thông tục) tan biến, biến mất; chết

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Vật lý

  làm bốc hơi

  Kỹ thuật chung

  bay hơi
  làm bay hơi

  Kinh tế

  bay hơi

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  dampen , soak , wet

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X