• (đổi hướng từ Exists)
  /ig'zist/

  Thông dụng

  Nội động từ

  Tồn tại, sống
  Hiện có

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  tồn tại, có, hiện hành

  Kỹ thuật chung

  hiện hành

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  die

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X