• (đổi hướng từ Expedited)
  /´ekspi¸dait/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Xúc tiến, tiến hành, giải quyết

  hình thái từ


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X