• /dis'pætʃ/

  Thông dụng

  Cách viết khác despatch

  Danh từ

  Sự gửi đi (thư, thông điệp...); sự sai phái đi
  Sự đánh chết tươi, sự giết đi, sự khử, sự kết liễu cuộc đời
  happy dispatch
  sự mổ bụng tự sát theo kiểu Nhật-bản
  Sự giải quyết nhanh gọn, sự làm gấp (một việc gì); sự khẩn trương, sự nhanh gọn
  to do something with dispatch
  khẩn trương làm việc gì
  the matter requires dispatch
  vấn đề cần giải quyết khẩn trương
  (ngoại giao) bản thông điệp, bản thông báo
  Hãng vận tải hàng hoá

  Ngoại động từ

  Gửi đi (thư, thông điệp...); sai phái đi
  Đánh chết tươi, giết đi, khử, kết liễu cuộc đời (ai)
  Giải quyết nhanh gọn, làm gấp (việc gì)
  Ăn khẩn trương, ăn gấp (bữa cơm...)

  Nội động từ

  (từ cổ,nghĩa cổ) làm nhanh gọn, làm gấp

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  phái đi

  Toán & tin

  gửi đi, truyền đi

  Xây dựng

  khẩn phái

  Kỹ thuật chung

  chuyển đi
  điều độ
  dispatch center
  trung tâm điều độ
  dispatch office
  phòng điều độ
  room of dispatch
  phòng điều độ
  điều phối
  dispatch list
  danh mục điều phối
  dispatch list
  danh sách điều phối
  dispatch office
  cơ quan điều phối
  dispatch table
  bảng điều phối
  Integrated Dispatch Radio System (IDRA)
  hệ thống vô tuyến điều phối tổng hợp
  load dispatch department
  phòng điều phối
  trunked dispatch systems
  hệ chia sẻ kiểu điều phối
  gửi đi
  phát đi

  Kinh tế

  công hàm
  công văn
  gửi hàng (không thuộc đường biển)
  nhanh chóng
  customary (quick) dispatch
  sự nhanh chóng thường lệ
  sự gửi
  sự khẩn trương

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X