• /ˈhʌsəl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự xô đẩy, sự chen lấn
  Sự nhộn nhịp hối hả

  Ngoại động từ

  Xô đẩy, chen lấn, đẩy
  to be hustled in the crowd
  bị xô đẩy trong đám đông
  to hustle someone into the carriage
  đẩy ai vào trong xe
  Thúc ép, bắt buộc, ép buộc
  to hustle someone into doing something
  thúc ép ai phải làm gì

  Nội động từ

  ( (thường) + against, through) xô đẩy, chen lấn, len qua
  to hustle against someone
  xô đẩy chen lấn ai
  to hustle through the crowd
  len qua đám đông
  Lật đật, vội vã, hối hả ngược xuôi
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) hết sức xoay xở ngược xuôi (để làm tiền, để chạy việc...)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X