• /fə'siliteit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Làm cho dễ dàng; làm cho thuận tiện
  Tạo điều kiện thuận lợi
  be sensible, and we will facilitate your business
  cứ biết điều đi, rồi chúng tôi sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công việc của anh

  hình thái từ


  Chuyên ngành

  Toán & tin

  làm dễ dàng, tạo điều kiện, giảm nhẹ

  Kỹ thuật chung

  làm dễ dàng

  Kinh tế

  dễ dàng
  đơn giản hóa

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X