• /iks´pendəbl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có thể tiêu được (tiền...)
  Có thể dùng hết được
  (quân sự) có thể hy sinh, có thể phá huỷ đi

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  có thể dùng hết được
  có thể tiêu được

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X