• /su:´pə:fluəs/

  Thông dụng

  Tính từ

  Thừa, vô dụng, không cần thiết

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  thừa, dư, vô ích

  Kỹ thuật chung

  dư thừa
  thừa
  superfluous parameter
  tham số thừa
  superfluous parameter
  tham số thừa chương trình
  superfluous signal
  tín hiệu thừa
  superfluous variables
  các biến thừa
  vô ích

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X