• /im´paund/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Nhốt (súc vật) vào bãi rào; cất (xe cộ...) vào bãi rào
  Nhốt, giam (người)
  Ngăn (nước để tưới)
  Sung công, tịch thu

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  chặn dòng
  đắp (đê đập)

  Toán & tin

  ngăn dòng

  Xây dựng

  sung công

  Kỹ thuật chung

  hút nước

  Giải thích EN: To collect water for irrigation, flood control, or similar purposes.

  Giải thích VN: Lấy nước cho tưới tiêu, kiểm soát lũ lụt hoặc các mục đích tương tự.

  ngăn lại

  Kinh tế

  bắt giữ
  sai áp
  tịch thu

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X