• /ə´neks/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Phụ vào, phụ thêm, thêm vào
  Sáp nhập, thôn tính lãnh thổ...)

  Danh từ + Cách viết khác : ( .annexe)

  phần thêm vào; phụ chương, phụ lục, nhà phụ, chái

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  phần nhà phụ

  Kỹ thuật chung

  phụ lục
  phụ vào
  thêm vào

  Kinh tế

  phụ kiện
  phụ lục
  phần thêm vào

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X