• /iks¸tensi´biliti/

  Thông dụng

  Tính từ

  Tính có thể duỗi thẳng ra; tính có thể đưa ra
  Tính có thể kéo dài ra, tính có thể gia hạn; tính có thể mở rộng
  (pháp lý) tính có thể bị tịch thu

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  độ kéo

  Giải thích EN: The degree to which a material can be stretched or distorted without breaking, often expressed as a percentage of its original size. Giải thích VN: Mức độ mà một vật có thể kéo căng hay bóp méo nhưng không bị hỏng; thường được ///thể hiện qua sự so sành phần trăm với kích thước ban đầu.

  tính duỗi được

  Điện lạnh

  tính giãn được

  Kỹ thuật chung

  độ giãn
  knot extensibility
  độ giãn của nút

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X