• /eks'tiəriə/

  Thông dụng

  Tính từ

  Ngoài, ở ngoài, từ ngoài vào
  exterior angle
  (toán học) góc ngoài
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nước ngoài

  Danh từ

  Bề ngoài; mặt ngoài, bên ngoài
  Cách cư xử bề ngoài; vẻ bề ngoài

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  bên ngoài, ngoại

  Kỹ thuật chung

  bề mặt ngoài
  bên ngoài

  Giải thích EN: The outside surface of a building or wall.

  Giải thích VN: Bề mặt ngoài của một tòa nhà hoặc bức tường.

  EXT 1. exterior
  vùng bên ngoài
  exterior finish
  sự hoàn thiện bên ngoài
  exterior hood
  cái chụp ở bên ngoài
  exterior hood
  cái phủ ở bên ngoài
  exterior hood
  cái trùm ở bên ngoài
  exterior lighting
  sự chiếu sáng bên ngoài
  Exterior Nodal Switching Subsystem (ENSS)
  hệ thống con chuyển mạch nút bên ngoài
  exterior paint
  sơn dùng bên ngoài
  exterior panel
  khoang bên ngoài
  exterior plywood
  gỗ dán bên ngoài
  exterior protected construction
  kết cấu bảo vệ bên ngoài
  ngoại
  edge beam, exterior girder
  dầm ngoài cùng
  EGP (ExteriorGateway Protocol)
  giao thức cổng nối ngoài
  EXT 1. exterior
  mặt ngoài
  EXT 1. exterior
  vùng bên ngoài
  exterior (EXT)
  mặt ngoài
  exterior (EXT)
  vùng ngoài
  exterior algebra
  đại số ngoài
  exterior anchor
  neo ngoài
  exterior angle
  góc hướng ra ngoài
  exterior angle
  góc ngoài
  exterior ballistics
  khoa xạ kích ngoài
  exterior face
  bề mặt ngoài
  exterior finish
  sự hoàn thiện bên ngoài
  exterior form
  dạng ngoài
  exterior gateway
  cổng nối ngoài
  exterior gateway
  cổng vào ngoài
  Exterior Gateway Protocol (EGP)
  giao thức cổng ngoài
  exterior hood
  cái chụp ở bên ngoài
  exterior hood
  cái phủ ở bên ngoài
  exterior hood
  cái trùm ở bên ngoài
  exterior house paint
  sơn ngoài nhà
  exterior label
  nhãn ngoài
  exterior lighting
  sự chiếu sáng bên ngoài
  exterior measure
  độ đo ngoài
  exterior mirror
  kính chiếu hậu ngoài
  Exterior Nodal Switching Subsystem (ENSS)
  hệ thống con chuyển mạch nút bên ngoài
  exterior non-bearing wall
  tường ngoài không chịu lực
  exterior packaging machine
  máy đóng bao ngoài
  exterior paint
  sơn dùng bên ngoài
  exterior panel
  khoang bên ngoài
  exterior panel
  panen tường ngoài
  exterior plywood
  gỗ dán bên ngoài
  exterior point
  điểm ngoài
  exterior pole generator
  máy phát điện cực ngoài
  exterior product
  tích ngoài
  exterior protected construction
  kết cấu bảo vệ bên ngoài
  exterior stair
  cầu thang ngoài
  exterior stucco
  vữa trát ngoài
  exterior support
  gối tựa ngoài
  exterior surface
  bề mặt ngoài
  exterior varnish
  sơn trong dùng ở ngoài
  exterior varnish
  vécni dùng ở ngoài
  exterior yard
  sân ngoài
  exterior zone
  miền ngoại vị
  Interior & Exterior finishing products cement base
  vữa gốc xi măng hoàn thiện bề mặt trong và ngoài
  non bearing exterior wall
  tường ngoài không chịu lực
  stable for an exterior composition law
  ổn định đối với luật hợp thành ngoài
  superelevation of exterior rail
  sự nâng cao của ray ngoài (ở chỗ đường ray vòng)
  ở ngoài
  exterior varnish
  sơn trong dùng ở ngoài
  exterior varnish
  vécni dùng ở ngoài

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X