• Kỹ thuật chung

    khuôn cắt

    Giải thích EN: A template used for cutting shapes out of wood, metal, or other material. Giải thích VN: Khuôn dùng để cắt các khối hình ra khỏi gỗ, kim loại hay các loại vật liệu khác.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X