• (đổi hướng từ Shapes)
  /ʃeip/

  Thông dụng

  Danh từ

  Hình, hình dạng, hình thù
  spherical in shape
  có dáng hình cầu
  a monster in human shape
  con quỷ hình người
  Vật khó nhìn thấy một cách chính xác; hình bóng mờ ảo
  (thông tục) tình trạng; trạng thái
  Sự thể hiện cụ thể
  intention took shape in action
  ý định thể hiện bằng hành động
  Loại, kiểu, hình thức
  a reward in the shape of a sum of money
  sự thưởng công dưới hình thức một món tiền
  Sự sắp xếp, sự sắp đặt
  to get one's ideas into shape
  sắp xếp ý kiến của mình cho gọn
  Bóng, bóng ma
  a shape loomend through the mist
  có một bóng người hiện ra mờ mờ trong sương mù
  Khuôn, mẫu
  Thạch bỏ khuôn, thịt đông bỏ khuôn
  Các (đê) đôn

  Ngoại động từ

  Nặn, đẽo, gọt, tạo thành hình
  to shape the sand into a mound
  đánh cát lên thành một cái ụ
  Định hướng; quyết định bản chất của (cái gì); có ảnh hưởng lớn đối vối (cái gì)
  these events helped to shape her future career
  những sự kiện này đã giúp định hướng sự nghiệp của cô ấy trong tương lai
  Tiến triển; phát triển theo một hướng nhất định
  Làm cho (quần, áo) vừa với hình dáng của cơ thể
  Viết tắt ( SHAPE, Shape) Tổng hành dinh của các cường quốc đồng minh ở châu Âu ( Supreme headquarters of Allied Powers in Europe)

  Cấu trúc từ

  to be in good shape
  dư sức, sung sức
  out of shape
  méo mó
  Không khoẻ mạnh
  to lick into shape
  nặn thành hình
  (nghĩa bóng) làm cho trông được; làm cho có hiệu lực; huấn luyện cho dùng được
  in shape
  có hình dáng đẹp
  to give shape to something
  diễn đạt cái gì một cách rõ ràng
  to take shape
  hình thành

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Dạng, hình, khuôn, mẫu, môhình, thép hình, (v) tạo hình, bào

  Cơ khí & công trình

  cắt răng (máy bào răng)
  tạo hình
  shape rolling
  sự cán tạo hình

  Toán & tin

  hình, dạng
  base shape
  hình dáng cơ sở

  Xây dựng

  hình bên ngoài
  tạo ra hình dạng

  Kỹ thuật chung

  hình
  ball shape
  hình cầu
  base shape
  hình dáng cơ sở
  cam shape
  hình dạng cam
  channel shape steel
  thép hình máng
  deformed shape
  hình đã biến dạng
  egg shape
  hình trứng
  final shape
  hình dạng cuối
  foundation bed shape factor
  hệ số hình dạng đế móng
  general shape of the spectrum envelope
  dạng hình tổng quát của đường bao phổ
  glyph shape
  hình khắc
  glyph shape
  hình trạm
  groove shape
  hình dạng rãnh
  half clover leaf shape
  hình bán hoa thị
  half diamond shape
  hình bán thoi
  irregular shape
  hình dạng không đều
  irregular shape
  prôfin định hình
  loop shape
  cấu hình lặp
  macroscopic shape of the spectrum
  hình dạng vi mô của phổ
  master shape
  hình dạng chủ nô
  non-circular shape
  hình dạng không tròn
  out of shape
  không đúng hình dạng
  out-of-shape
  sai hình dạng
  oval shape
  hình trái xoan
  shape change
  sự thay đổi hình dạng
  shape correction factor
  hệ số hiệu chỉnh hình dạng
  shape description
  họa hình
  shape factor
  hệ số (hình) dạng
  shape factor
  hệ số hình dạng
  shape function
  hàm hình dạng
  shape memory alloy
  hợp kim nhớ hình
  shape memory alloy (SMA)
  hợp kim nhớ hình dạng
  shape rolling
  sự cán tạo hình
  shape stability analysis
  sự tính (toán) ổn định về hình dạng
  shape steel
  thép định hình
  shape-cutting machine
  máy cắt định hình
  steel plate bent in the shape of a torus
  tôn uốn cong thành hình xuyến
  steel shape
  thép hình
  structural shape
  thép hình xây dựng
  to keep true to shape
  giữ nguyên hình dạng
  tooth shape
  hình dạng răng
  trumpet like shape estuary
  cửa sông hình loa
  trumpet shape
  hình kèn trumpet
  two-dimensional shape
  hình dạng hai chiều
  wedge shape
  hình nêm
  wide flange shape
  thép hình cánh rộng
  WordArt Shape
  hình wordart
  hình dạng
  base shape
  hình dáng cơ sở
  cam shape
  hình dạng cam
  final shape
  hình dạng cuối
  foundation bed shape factor
  hệ số hình dạng đế móng
  groove shape
  hình dạng rãnh
  irregular shape
  hình dạng không đều
  macroscopic shape of the spectrum
  hình dạng vi mô của phổ
  master shape
  hình dạng chủ nô
  non-circular shape
  hình dạng không tròn
  out of shape
  không đúng hình dạng
  out-of-shape
  sai hình dạng
  shape change
  sự thay đổi hình dạng
  shape correction factor
  hệ số hiệu chỉnh hình dạng
  shape factor
  hệ số (hình) dạng
  shape factor
  hệ số hình dạng
  shape function
  hàm hình dạng
  shape memory alloy (SMA)
  hợp kim nhớ hình dạng
  shape stability analysis
  sự tính (toán) ổn định về hình dạng
  to keep true to shape
  giữ nguyên hình dạng
  tooth shape
  hình dạng răng
  two-dimensional shape
  hình dạng hai chiều
  khuôn
  khuôn mẫu
  kiểu

  Giải thích VN: Đại diện dạng toán học hoặc dạng hình vẽ của một đối tượng hoặc một hệ thông đang tồn tại trong thế giới thực, như một kiểu thân máy bay hoặc một kiểu thu chi tiền quỹ của doanh nghiệp chẳng hạn. Mục đích của việc xây dựng mô hình là nhằm hiểu biết rõ hơn về một nguyên thể, theo một phương pháp có chi phí hợp lý hơn. Bằng cách thử thách hoặc thay đổi đặc tính của mô hình, bạn có thể rút ra các kết luận về cách hành xử của nguyên thể đó. Ví dụ, trong một mô hình bảng tính của một công ty kinh doanh, bạn có thể thăm dò ảnh hưởng của việc tăng cường chi phí quảng cáo đến lượng hàng hóa bán ra thị trường.

  nặn
  dạng
  ball shape
  dạng cầu
  base shape
  hình dáng cơ sở
  base shape
  dạng cơ bản
  cam shape
  hình dạng cam
  channel shape
  dạng lòng máng
  crescent shape
  dạng lưỡi liềm
  deformed shape
  hình đã biến dạng
  eye-shape pattern
  biểu đồ dạng mắt
  final shape
  hình dạng cuối
  foundation bed shape factor
  hệ số hình dạng đế móng
  general shape of the spectrum envelope
  dạng hình tổng quát của đường bao phổ
  grain shape
  dạng hạt
  grain shape
  dạng thớ
  groove shape
  hình dạng rãnh
  groove shape
  dạng rãnh
  helical shape
  dạng xoắn ốc
  irregular shape
  hình dạng không đều
  macroscopic shape of the spectrum
  hình dạng vi mô của phổ
  master shape
  hình dạng chủ nô
  non-circular shape
  hình dạng không tròn
  out of shape
  không đúng hình dạng
  out-of-shape
  bị biến dạng
  out-of-shape
  sai hình dạng
  profile shape
  đường viền biến dạng
  pulse shape
  dạng xung
  pulse shape discrimination
  phân liệt dạng xung
  quantum-mechanical line shape
  dạng vạch cơ lượng tử
  shape change
  sự thay đổi hình dạng
  shape conductor
  dây dẫn được tạo dạng
  shape correction factor
  hệ số hiệu chỉnh hình dạng
  shape factor
  hệ số (hình) dạng
  shape factor
  hệ số dạng
  shape factor
  hệ số hình dạng
  shape factor
  thừa số dạng
  shape fill
  dạng đầy
  shape fuction
  hàm dạng
  shape function
  hàm hình dạng
  shape memory alloy (SMA)
  hợp kim nhớ hình dạng
  shape of ground
  dáng đất
  shape rolling
  sự cán biến dạng
  shape stability analysis
  sự tính (toán) ổn định về hình dạng
  spectral shape
  dạng phổ
  spot shape corrector
  bộ hiệu chỉnh dạng vết
  squared shape
  dạng chữ nhật
  squared shape
  dạng vuông góc
  streamline shape
  dạng khí động
  streamline shape
  dạng thuôn
  structural shape
  dạng cấu trúc
  to keep true to shape
  giữ nguyên hình dạng
  tooth shape
  hình dạng răng
  two-dimensional shape
  hình dạng hai chiều
  wave-shape
  dạng sóng
  đường viền
  profile shape
  đường viền biến dạng
  loại
  mặt cắt
  mẫu

  Giải thích VN: Đại diện dạng toán học hoặc dạng hình vẽ của một đối tượng hoặc một hệ thông đang tồn tại trong thế giới thực, như một kiểu thân máy bay hoặc một kiểu thu chi tiền quỹ của doanh nghiệp chẳng hạn. Mục đích của việc xây dựng mô hình là nhằm hiểu biết rõ hơn về một nguyên thể, theo một phương pháp có chi phí hợp lý hơn. Bằng cách thử thách hoặc thay đổi đặc tính của mô hình, bạn có thể rút ra các kết luận về cách hành xử của nguyên thể đó. Ví dụ, trong một mô hình bảng tính của một công ty kinh doanh, bạn có thể thăm dò ảnh hưởng của việc tăng cường chi phí quảng cáo đến lượng hàng hóa bán ra thị trường.

  mô hình

  Giải thích VN: Đại diện dạng toán học hoặc dạng hình vẽ của một đối tượng hoặc một hệ thông đang tồn tại trong thế giới thực, như một kiểu thân máy bay hoặc một kiểu thu chi tiền quỹ của doanh nghiệp chẳng hạn. Mục đích của việc xây dựng mô hình là nhằm hiểu biết rõ hơn về một nguyên thể, theo một phương pháp có chi phí hợp lý hơn. Bằng cách thử thách hoặc thay đổi đặc tính của mô hình, bạn có thể rút ra các kết luận về cách hành xử của nguyên thể đó. Ví dụ, trong một mô hình bảng tính của một công ty kinh doanh, bạn có thể thăm dò ảnh hưởng của việc tăng cường chi phí quảng cáo đến lượng hàng hóa bán ra thị trường.

  Kinh tế

  hình dạng
  hình thù
  hình thức

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X