• Kỹ thuật chung

    máy làm mát

    Giải thích EN: A liquid cooling system in which the cooling liquid moves down the outside of a tube, and hot process fluid flow moves upward inside the tube. Giải thích VN: Hệ thống làm mát bằng chất lỏng trong đó chất lỏng làm mát chảy dọc xuống bên ngoài ống, chất lỏng mang nhiệt chảy dọc theo hướng đi lên bên trong ống.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X