• /´fa:ðəli/

  Thông dụng

  Cách viết khác fatherlike

  Tính từ & phó từ

  Như cha, như bố; nhân từ như cha, hiền hậu như cha

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adverb
  maternally , motherly

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X