• Xây dựng

  khảo cứu khả thi

  Kỹ thuật chung

  nghiên cứu khả thi
  feasibility study (on)
  nghiên cứu khả thi (về)
  feasibility study project
  dự án nghiên cứu khả thi
  feasibility study report
  báo cáo nghiên cứu khả thi
  nghiên cứu về tính khả thi

  Giải thích EN: A study conducted to determine theprob-ability that a particular plan or system can be successfully accomplished. Giải thích VN: Nghiên cứu tiến hành để tính toán xác xuất thành công của một dự án hay một hệ thống.

  sự nghiên cứu khả thi

  Kinh tế

  nghiên cứu khả thi
  nghiên cứu khả thi (luận chứng kinh tế kỹ thuật)
  nghiên cứu tính khả thi (của dự án đầu tư)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X