• /ə'kɔmpliʃt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Đã hoàn thành, đã làm xong, xong xuôi, trọn vẹn
  That's an accomplished fact, don't argue in vain!
  Việc đã rồi, đừng tranh cãi vô ích!
  Được giáo dục kỹ lưỡng, có đầy đủ tài năng; hoàn hảo, hoàn mỹ (về nhạc, hoạ, nữ công...)
  an accomplished musician
  một nhạc sĩ tài năng hoàn hảo


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  inept , inexpert , unable

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X