• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Y học

  quang thể học

  Kỹ thuật chung

  sợi quang
  fiberoptic connection
  cáp sợi quang
  fiberoptic connection
  mối nối sợi quang
  fiberoptic connector
  bộ nối sợi quang
  fiberoptic connector
  cấu nối sợi quang
  fiberoptic connector
  đầu nối sợi quang
  fiberoptic modem
  môđem sợi quang
  fiberoptic network
  mạng sợi quang
  fiberoptic receiver
  máy thu dùng sợi quang
  fiberoptic technology
  công nghệ sợi quang
  fiberoptic terminal device
  thiết bị đầu cuối sợi quang
  fiberoptic transducers
  máy chuyển đổi sợi quang
  fiberoptic transmission system
  hệ truyền sợi quang
  fiberoptic transmitter
  máy phát dùng sợi quang
  fiberoptic waveguide
  sợi quang dẫn sóng
  receive fiberoptic terminal device
  thiết bị thu đầu cuối sợi quang
  transit fiberoptic
  sợi quang vượt quãng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X